Home / CV & Portfolio

CV & Portfolio

Schrijver & Artiest

Als creatief schrijver en performer schrijf ik poëzie, korte verhalen en romans en ik werk aan nieuwe literaire concepten voorbij de bladzijde. Ik maak korte poëzie filmpjes en audio ervaringen. Ik heb veel acteerervaring op het podium. Ik maak en perform theatrale concepten gebaseerd op mijn schrijfwerk en ik ben de Nederlands Kampioen Poetry Slam 2021. Mijn focus ligt op het prikkelen van de fantasie en het zoeken naar verbinding. Ik denk dat fantasie een grote rol kan spelen in ons gevecht tegen de toenemende polarisatie (zie ook mijn Missie & Visie). Mijn ambitie is om mijn publiek te verbreden voorbij fervente lezers en poëzieliefhebbers door over de grenzen tussen de creatieve disciplines heen te stappen en met andere makers samen te werken.

Lees hier meer… of bekijk mijn portfolio…

Researcher Human Centered AI

Ik koppel mijn werk als creatief schrijver graag aan mijn werk als wetenschapper. Zo onderzoek ik als wetenschapper hoe verhalen een rol spelen in de interactie tussen mens en Artificial Intelligence . Als schrijver laat ik mij graag inspireren door de mogelijkheden die AI bieden voor de toekomst en fantaseer ik graag over de impact op onze onderlinge verhoudingen als mens.

As a research scientist, I have an education in Cognitive Science as well as Computer Science and Engineering. I started working at Philips research in 2011. In 2021 I started my PhD research within the e/MTIC framework. In 2024, I became a senior researcher at Avans Hogeschool.

I am currently working on user interaction with clinical decision support (CDS) in the intensive care unit (ICU) in the context of a PhD trajectory together with Máxima Medical Centre and TU/e.

Lees hier meer…

Portfolio

Ik houd van het zoeken naar onwaarschijnlijke verbindingen: tussen mensen, vakgebieden, concepten en woorden. Mijn jarenlange ervaring als schrijver, actrice en theatermaker, maar ook als wetenschapper op het gebied van psychologie en AI, zet ik in om te onderzoeken hoe menselijke relaties werken en om verschillende perspectieven een stem te geven. Mijn veelzijdige achtergrond stelt mij in staat mogelijkheden te zien die verder gaan dan de grenzen van een genre of vakgebied.

Ik focus daarbij op de kwetsbaarheid en de feilbaarheid van de mens. Ik onderzoek met name de fluïditeit van identiteit: hoe wij voortdurend veranderen door wat er om ons heen gebeurt en hoe weinig controle we dus eigenlijk hebben over onze eigen acties en ons eigen bestaan.

Dit onderzoek groeit mee met de eigen reis die ik als mens maak. Van pestslachtoffer, naar student worstelend met zingeving, naar jonge professional in een grote organisatie voor het eerst geconfronteerd met de absurditeiten van het moderne leven, naar de eerste echte confrontaties met enerzijds mijn voorrecht als Westerse mens en anderzijds de verscholen discriminatie waar ik als vrouw mee te maken krijg naar de allesoverheersende vraag: ‘Wil ik eigenlijk kinderen?’

Lees hier meer…