Home / Toekomst

Toekomst

Alle kinderen zijn wereldverbeteraars. Ze fantaseren de meest perfecte werelden en verwonderen zich over de werkelijkheid. Als volwassenen draaien we de rollen om: we verwonderen ons over de fantasie van kinderen en we zien niet meer in wat voor kromme bochten we ons soms wringen om de werkelijkheid te accepteren zoals die is.

Ik ben er van overtuigd dat het blijven uitdagen van onze fantasie de sleutel vormt tot de overleving van de mensheid. We moeten ons blijven verwonderen over de werkelijkheid, om ons voor te kunnen stellen hoe het in de toekomst anders kan.

Welkom in mijn fantasie over de toekomst!