Bestemming bereikt
Verbinding verbroken

Met zijn penseel zet de kunstenaar een symbool neer dat voor iedereen iets anders betekent, maar dezelfde funtie heeft: de fantasie te prikkelen. Zo creëren verhalen een droom-wereld die er voor eenieder anders uit ziet en anders voelt. Door taal te gebruiken om beelden en gevoelens te beschrijven gun je iedere lezer zijn eigen droom. Dat is wat verhalen voor
mij al van jongs af aan zijn: voeding voor dromen. Dromen die het leven zin geven. En wat kan de zin van het leven anders zijn, dan je leven zin te geven?

Labels

Laatste berichten

Neemt en eet

Gedichten - maandag 22 april 2019

Familie is bezit in deze streek
Waar ik vandaan
en nooit weg 
kom

Waar ons oma elke zondag
na bloed en brood
haar nageslacht telt
en turft in haar logboek
van rivaliserende rassen
wie sinds afgelopen week
in de vijver slaapt

Aan het hoofd van de tafel
in haar bejaardenflat
beheert zij de thermostaat
terwijl ons Annie afwisselend 
met koffie en koeken rondgaat
totdat de antieke klok 
het uur van aflaat slaat

Waar eens per jaar
de heilige drie-eenheid van 
ons oma, ons mama en ik
materialiseert tot een taartpunt
in steeds kleinere stukken gesneden
- niet te veel voor mij, ik heb net gegeten - 
zodat iedereen
ook ons Jo, die met zijn eigen zaak
(en ach germ zonder vrouw) altijd overuren maakt
nog kan nemen en eten
want dit is mijn lichaam
maar het leven erin
wordt voor u gegeven
en aan gebaksvorkjes geregen
die voor dit soort gelegenheden
in de bestekla ruimte innemen
die anders niet zou worden gebruikt

Wanneer ik dan 's nachts de kruimels
die op de bordjes zijn achtergebleven
de prullenbak in schuif
voel ik eindelijk 
een leegte bezit van mij nemen

Ik staar naar de tafel met kado's 
waar ik niet om heb gevraagd
en neem me voor nu eindelijk
mijn verlanglijstje eens te delen
maar morgen ben ik het alweer vergeten
ik ben slechts één jaar ouder
de geschiedenis is groot en sterk 
wie ben ik, om tegen tweeduizend jaren
wetenschap in te gaan?

Jezus wilde vast ook alleen maar 
zijn eigen leven lijden

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Reacties worden geladen...